Som professionelt fugefirma, tilbyder vi kvalitetsbaserede fugeløsninger. Vi kan tilbyde alle former for fugning, i samtlige typer af byggeri. Vi tilbyder fugning af vinduer, døre, murværk, klinker samt fliser. Har du brug for et fugemand i København samt omegn, så kontakt os. Vi har særlige kompetencer indenfor fugning af murværk

Fugning af murværk

Der er en række tegn som der angiver nødvendigheden for omfugning – hvis dine mørtelfuger er ved at smuldre og/eller er gået i stykker. Herunder ser du nogle af de mest udbredte tegn på porøse eller nedbrudte fuger:

  • Områder, hvor fugerne fuldstændig mangler
  • Områder, hvor fugerne ikke er hele
  • Frostsprængte mursten i muren
  • Revner i fuger over vinduer, døre og udhæng
  • Huller i fugerne efter murbier
  • Revner i mursten og fuger
  • Dele af fugerne, hvor overfladen har større afskallinger og ikke er hel
  • Områder hvor fugerne ikke fylder mellemrummene mellem murstene

Fugerne fungerer både som bindemiddel imellem murstenene, men har også bærende funktion i murværkskonstruktionen. Det er derfor vigtigt af få fugere repareret, så tilstanden ikke forværres. Det er anbefalelsesværdigt at få foretaget en fugning af murværk i god tid, da det ikke kan betale sig at udskyde arbejdet. Porøse fuger bliver kun værre og med tiden risikere man at der opstår sprækker i murværket.

Hvis man undlader at vedligeholde fugerne i murværket, kan det gå udover selve murstenen, som kan blive beskadiget ved frostsprængninger eller lign. Bliver dine mursten beskadiget er konsekvensen en ofte dyr udskiftning. Man kan også være uheldig, hvis man har murværk med svag mørtel, kan man få besøg af de såkaldte “murbier”, der typisk er at finde på de syd- og vestvendte solrige facader. Man kan se murbierne ved små huller, og det er et sikkert tegn på at en fugning af murværk bør iværksættes.

Søger du en professionel fugemand, til fugning af murværk, så tag kontakt til os og hør nærmere om hvad vi kan gøre for dig.

fugning af murværk, Professionelt fugefirma i København udfører
Fugning af murværk Udkradsning af fuger udføres med en særlig maskine. Der udkradses i mindst 13 mm’s dybde, hvorefter der påføres en ny fuge. Arbejdet afsluttes med afsyring.

Fugning af vinduer og døre

Den udvendige fuge er på ældre huse er lavet af mørtel, mens den på nyere huse er lavet af fugemasse, ingen af disse materialer holder dog evigt. Derfor bør fugen efterses og eventuelt udskiftes – da de kan revner og dermed tillade at vand trænger ind i hulmuren med risiko for svampeskader. Beskadiget fuger kan give anledning til træk, varmetab og indtrængning af fugt.

På mørtelfuger vil der ofte opstå mindre sprækker mellem fuge og vinduet. Mindre sprækker har ingen eller lille konsekvens, mens brede revner på over 2 mm eller fuger der er delvist faldet ud, bør repareres eller udskiftes.

Det er naturligvis vigtigt for både kvaliteten og holdbarheden, at fugning af vinduer samt døre bliver udført af professionelle fugefirma. Vi har erfaringen og ekspertisen bag os og kan tilbyde en kvalitetssikker fugning samt omfugning af såvel døre som vinduer.​

Kontakt os og bestil en besigtigelse, så vurdere vi fugernes tilstand og giver dig evt. gode råd samt vejledning, det er gratis.

Fugefirma udfører fugning af vinduer samt døre

Fugning af fliser og klinker

Du kan være hensigtsmæssigt at skifte fugerne ud, hvis fugematerialets hårdhed ikke er rigtig. Er fugerne porøse flere steder, så der kommer puds op fra dem, og de smuldrer, er fugerne for svage, og er de for hårde, krakelerer eller revner de.
Vådrum såsom badeværelser påvirkes af vand og høj luftfugtighed og derfor stilles der høje krav til fugning af fliser, som bedst udføres af en professionel fugemand. Hos KBH-Murer anvender vi kun gode og anerkendte fugematrialer, når vi udfører fugning af fliser.

Gulve opbygget på en trækonstruktion skal have en vandtæt membran, der hindrer vand i at trænge ned. Men i nogle tilfælde er denne membran ikke udført, og så skal du være særlig opmærksom på evt. nedsivning af selv små mængder vand.

Er vandet trængt ned i den indelukkede gulvkonstruktion, vil det skabe god grobund for svamp, som kan ende med at nedbryde det underlæggende trægulv. Et sådant angreb vil måske først blive opdaget, når der opstår brud i de bærende trækonstruktioner, hvilket kan gå hen at blive en bekostelig affære at udbedre.

Hvis du er tvivl om du skal have udskiftet fugerne på badeværelset, så er du velkommen til at kontakt os.

Fugning af fliser udføres af fugemand i København
Sådan udføres fugning af fliser – Fugerne fræses halvt ned med en fugefræser, herefter rengøres fugerne. Fugemassen trækkes hen over fugerne så alle sprækker og revner bliver fyldt op. Fugerne tørre i ca. 30 minutter. Fugerne glattes ved at tørre dem over med en våd klud, derved fjernes samtidig eventuel løs fugemasse på fliserne.

Fugefirma med gode priser

Vi er et professionelt fugefirma og vi udfører kun kvalitetsløsninger. Vi tilbyder at udfører fugning af vinduer, døre, murværk osv. Ingen fugeopgave for stor eller for lille, og vi tilstræber os altid på at være bedre, billigere og hurtigere end konkurrenterne. Søger du en fugemand i København samt omegn, så kontakt os telefonisk eller indhent en pris, helt uforpligtende og gratis.