Renovering & taglægning– Sølvgade 40

 • Pudsreparationer af vægge, loft samt diverse (550 værelser)
 • Opmuring af brystninger og false
 • Udstøbning af kældergulv (200 m2)
 • Fliseopsætning af storkøkken (200 m2)
 • Udskiftning tegltag
 • Berapning af kældervægge
 • Fugereparationer
 • Puds og vandskuring

 

Facaderenovering – Rebekkavej 49

 • Omfugning med udkradsning
 • Reparation af gesims
 • Udskiftning af facadesten
 • Reparation af sålbænke
 • Indvendig puds af butikslokalerne
 • Reparation af sætningsskader
 • Fugereparationer

 

Facaderenovering – Amaliegade 45

 • Reetablering af kvaderpuds
 • Reparation af gesims
 • Udskiftning af mursten
 • Reparation af sætningsskader
 • Indvendig reparationer
 • Sokkelpuds
 • Tagreparation

 

Taglægning & reparation – Danneskioldsamsøes Alle 50

 • Etablering af nyt tegltag
 • Opmuring af rygning samt grater
 • Reparation skorstene
 • Diverse reparationer